Säkrad mobilitet med CharterWay Service

En bil som står på verkstaden har du ingen glädje av

Nyttofordon måste vara ute på vägarna och tjäna pengar. När de står stilla ökar bara kostnaderna. Men om bilarna ska hållas rullande måste de också hållas i ett tekniskt felfritt skick. För att säkra mobiliteten och värdebeständigheten i din vagnpark erbjuder CharterWay Service moduler som ger dig reparations- och underhållstjänster som passar ditt individuella behov. Fördelen är att du får kalkylerbara, fasta kostnader i stället för oförutsedda och kostsamma stillestånd. Det gör att du kan beräkna kostnaderna och planera ekonomin även när tiderna är osäkra. Som kund kan du fritt välja bland samtliga auktoriserade Mercedes-Benz verkstäder i Sverige. Alla underhålls- och reparationsarbeten som genomförs är noggrant beskrivna av dem som har byggt ditt fordon på fabriken och arbetet utförs av specialutbildade mekaniker. Givetvis används bara Mercedes-Benz originaldelar och verktyg. I händelse av att en akut reparation behöver utföras har Mercedes-Benz ett Europatäckande nätverk av serviceverkstäder. Du slipper även lägga ner tid på fakturakontroll och kan välja önskad faktureringsintervall.

ServiceLeasing

Större utrymme för investeringar.

Rental

Flexibel och alltid klar att användas.

Produkter inom CharterWay Service:

Produkt Beskrivning
Service BestBasic – servicepaketet Service BestBasic omfattar service enligt Mercedes-Benz serviceschema eller bilens servicesystem inklusive servicedelar, oljor och vätskor.
Service Select – service och förlängd drivlinegaranti Med Service Select får du ett avtal som täcker service samt ger extra trygghet genom att även omfatta drivlinegaranti under hela avtalstiden.
Service Complete – service och reparation inklusive slitdelar Service Complete omfattar service enligt bilens servicesystem, förlängd nybilsgaranti och slitdelar (dvs. reservdelar som regelbundet byts till följd av normal användning) under hela avtalstiden.