Mercedes-Benz CharterWay

Mobilitetslösningar utan gränser

Mercedes-Benz CharterWay ger individuella totallösningar för fordonsanskaffning, finansiering, mobilitetssäkring och administration.

Mobilitet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna på transport- och logistikmarknaden, där konkurrensen hela tiden blir hårdare. Sett över bilens hela livslängd så utgör inköpspriset bara en bråkdel av den totala driftskostnaden. Därför har vi på Mercedes-Benz CharterWay specialiserat oss på effektiva och ekonomiska mobilitetslösningar. Med vår långa erfarenhet och vårt stora kunnande kan vi erbjuda dig produkter som ger dig fördelar inom områden där det finns förbättringspotential, så som riskskydd, maximal fordontillgänglighet och överskådliga kostnadskalkyler. Dessa servicetjänster, som vi har utvecklat inom nämnda områden, delas in tre produktgrupper som erbjuds i hela Europa: CharterWay Service, CharterWay ServiceLeasing och CharterWay Rental.

  Service

  Mobiliteten är säkrad

  ServiceLeasing

  Större utrymme för investeringar.

  Rental

  Flexibel och alltid klar att användas.