Distributionsbilar - Transportera kvantitet i kvalité

För volymer i stan eller tungt gods på nära håll. Mercedes-Benz distributionsbilar är perfekt byggda för att maximera volymen du kan distribuera ut till flera platser inom ett närbeläget område till varandra. Vilket kan ses utanför nästan varje livsmedelsaffär. Vi har distributionslastbilar för längre varutransporter och godstransporter på landsvägar men även lastbilar som passar för innerstadens trånga gator. Detta hjälper dig att anpassa bilen utifrån din verksamhet, smidigare distribution med lättare kostnader.

Mercedes-Benz distributionslastbilar dominerar den svenska marknaden med Atego som Sveriges mest sålda distributionslastbil genom tiderna.

 

Nya Antos - Speciellt framtagen för tungt gods på nära håll.Antos är speciellt framtagen för att göra tunga transporter på nära håll lönsamma och effektiva. Antos exteriör förmedlar ett tydligt budskap genom en design som är både typisk för en lastbil från Mercedes-Benz och samtidigt återspeglar funktion och effektivitet in i minsta detalj. Även tekniken i nya Antos imponerar. Allt från grillen till sluttvärbalken är konstruerat för att klara av vardagens tuffa utmaningar med bravur. Distributionsbilen Antos visar också prov på sin samarbetsförmåga och klass när det gäller påbyggnationer. Den möjliggör nämligen individuella fordonskonfigurationer för alla branscher och utmaningar.

Upptäck nya Antos

 

Nya Atego - För volymer i stanAtego är Sveriges mest sålda distributionslastbil genom tiderna och idag är varannan såld bil i klassen en Atego. Atgeo är den perfekta distributionslastbilen för dig som behöver leverera varor och gods i staden. Det är en stadsbil med låga kostnader och stora volymer. Med nya motorer, flera nya tekniska åtgärder och ny utrustning ger nya Atego mer värde, funktion och effektivitet samt en minskad miljöbelastning.

Lägger mer vikt bakom värden som väger tungt.

Upptäck nya Atgeo  

 

Nya Econic - Lastbilen som är ergonomisk, miljömedveten och effektiv.Att skapa en miljömedveten lastbil inom distribution innebär höga krav men i våran strävan efter perfektion och hållbar utveckling tillkom nya Econic. Med den nya låggolvaren har vi tagit ett unikt koncept ett steg längre och konsekvent vidareutvecklat det för de praktiska utmaningarna i en tuff arbetsvardag. Nya Econic kan bli konfigurerad som en ergonomisk distruberingsbil, renhållningsbil eller som ett flygplatsfordon inom brand och räddningstjänst. Oavsett användningsområde gör Econic arbetet mer effektivt.

Upptäck nya Econic