Driftsekonomi

Investera i framtiden

I nya Econic finns flera innovativa lösningar som höjer effektiviteten och sänker utsläppen. En av dessa lösningar heter BlueEFFICIENCY Power. Under detta namn samlar Mercedes-Benz teknik som bidrar till hållbar utveckling, lägre miljöbelastning, lägre koldioxidutsläpp och ökad bränsleeffektivitet. Uppfyllandet av kraven i den nya avgasnormen Euro VI är bara en liten del av det. Grunden för att uppnå de ambitiösa målen som är förknippade med BlueEFFICIENCY Power utgörs av en ny drivlina med effektiva dieselmotorer, en automatväxellåda med ny Eco-programvara och flera optimerade tekniska lösningar såsom den nya viktoptimerade axelstyrningen. Den höga tillförlitligheten, kortare stilleståndstider, längre serviceintervaller och lägre reparations- och servicekostnader gör Econic ännu mer driftsekonomisk.

Den nya motorgenerationen möjliggör en upp till fyraprocentig minskning av bränsleförbrukningen. Trots att de nya Euro VI-komponenterna bidrar till en högre fordonsvikt är nyttolasten densamma tack vare olika viktoptimeringsåtgärder.