Effektiv körning

Resurssparande utan kompromisser

Den nya motorgenerationen uppfyller redan i dag de lagkrav som börjar gälla 2014 och minskar dieselpartikel- och kväveoxidutsläppen med 90 procent jämfört med Euro V. De tystgående och utsläppssnåla 6-cylindriga dieselmotorerna belastar på så sätt miljön mindre.