Chassi

En passande ram för varje arbetsområde

Nya Econic är en oslagbar arbetskamrat oavsett insats och uppgift. Tack vare den låga ramen, flyttbara sluttvärbalkar och den höga nyttolasten kan varierande kundkrav omsättas i praktiska lösningar. Den låga ramen innebär också att tyngdpunkten blir lägre, vilket ytterligare förbättrar Econics väghållning. Med hjälp av specialiserade påbyggare kan Econic utrustas för att ge kunden en mängd olika användningsmöjligheter. I nära samarbete med våra partners kan vi säkerställa en långsiktigt hög kvalitet för hela bilen.