Fördelar

Långsiktig balans mellan kostnad och nytta

  • Den senaste motortekniken med en möjlig bränslebesparing på upp till 4 %
  • Kostnadsfördelar genom beprövad teknik som använts i storskalig produktion
  • Bibehållen nyttolast trots implementering av Euro VI
  • Lägre belastning för hälsa och miljö
  • Bransch- och användningsorienterad
  • Längre serviceintervaller, lägre reparations- och servicekostnader