En bil kommer lastad med: extra mycket effektivitet

Nya Atego kommer lastad med ett flertal tekniska fördelar. Tack vare dessa kan din körning i distributionstrafik bli mycket lönsam även i framtiden. Självklart med låg förbrukning, mycket god driftsekonomi och låga driftskostnader över hela användningstiden.

För att ditt arbete i lätt distributionstrafik ska bli ännu mer kostnadseffektivt och lönsamt har nya Atego utformats konsekvent för en extra god driftsekonomi.

Ett exempel på detta är de nya motorerna, som i standardutförandet redan i dag uppfyller den Euro VI-avgasnorm som börjar gälla 2014. De bränslesnåla 4- och 6-cylindriga radmotorerna utmärker sig med mycket låg förbrukning och hög tillförlitlighet. Även förbrukningsreducerade sekundärförbrukare, växlingsautomatiken Mercedes PowerShift 3 (tillval) och optimerad drivlinekonfiguration bidrar till att hålla förbrukningen nere. Dessutom är FleetBoard® EcoSupport integrerat i kombiinstrumentet som standard, vilket hjälper föraren att köra med lägre förbrukning. Längre serviceintervaller, lång livslängd hos många komponenter samt Ategos reparations- och underhållsanpassade konstruktion bidrar också till att hålla nere den totala driftskostnaden.

e-news

Nyhetsbrev

Först med information och nyheter om våra lastbilar!

Facebook

Följ oss på facebook!

Till vår facebook sida.

Ytterligare en egenskap hos nya Atego som hjälper till att spara pengar redan från början är att den nu är ännu bättre förberedd för påbyggnationer. Det elektroniska bromssystemet med ABS, ASR och tillbakarullningsspärr är standard och säkrar hög effektivitet även när du ska bromsa.

Dessutom finns flera tilläggstjänster för ännu högre effektivitet, till exempel FleetBoard®, för ännu bättre driftsekonomi i distributionstrafik. Om du väljer till serviceavtalet CharterWay Service Complete kan du nu dra fördel av upp till 5 procent lägre service- och reparationskostnader jämfört med föregångaren med Euro V. Som du ser gör vi allt för att nya Atego alltid ska komma lastad med precis vad du behöver både i dag och i framtiden, nämligen högre effektivitet.