Distributionstrafik har sina speciella villkor.

Med Atego för distributionstrafik från 6,5 till 16 t och Antos för distributionstrafik fr.o.m. 18 t erbjuder vi fordon som klarar denna branschs utmaningar galant.

Med Antos utför du uppdrag som livsmedelstransporter, kyltransporter, distribution av styckegods och drycker, inom tank- och silobranschen eller inom branscher där stora volymer behöver transporteras.

Båda modellserierna övertygar med sina bekväma arbetsplatser och exakt anpassade, användningsorienterade fordonskonfigurationer och förbrukningsreducerande, effektiva teknik och attraktiva service- och tjänsteerbjudanden som ytterligare kan förbättra den totala driftsekonomin.

Kliv in – och upplev Mercedes-Benz för distributionstrafik.