För mer effektivitet – både i dag och i framtiden

Speciellt tillverkad för tung distributionstrafik

För att öka effektiviteten i tung distributionstrafik ytterligare har våra ingenjörer och designers under utvecklingen av Antos gjort sitt yttersta för att öka framtidsanpassningen och sänka kostnaderna. Förutom de nya hytternas avancerade aerodynamik, ett reducerat rullmotstånd och förbrukningsoptimerade sekundärförbrukare är det framför allt förbruknings- och utsläppsreducerade Euro VI-motorer (standard) och Mercedes-Benz avgasteknik som bidrar till Antos låga förbrukning och höga effektivitet. Antos uppfyller därmed även våra kunders önskemål om transportlösningar med lägre koldioxid- och partikelutsläpp.

Till webbspecialen

Alla lastbilar kostar, men vår innebär besparingar.

Facebook

Följ oss på facebook!

Till vår facebook sida.

Bättre lönsamhet från dag ett

Antos höga effektivitet visar sig även i de goda förutsättningarna för påbyggnationer, något som lämpar sig extra väl för den stora andelen jämnlastare i tung distributionstrafik – både vad gäller urval, montering och anslutning av påbyggnationer liksom integreringen av reglage och indikeringar. Allt bidrar till att Antos kan utföra sina uppdrag snabbare och mer kostnadseffektivt.

Lönsam helhetslösning

För att du ska kunna utnyttja Antos tekniska potential fullt ut, har vi satsat stort på ett ett bredare service- och tjänsteutbud som är speciellt anpassat till Antos. Genom detta får du en särskilt låg totalkostnad och alltså en mer lönsam helhetslösning. Hit hör till exempel moderna telematiklösningar, omfattande serviceavtal, förmånliga leasing- och finansieringsvillkor med garanterade, högre restvärden samt förbrukningsreducerande utbildningsåtgärder. I praktiken innebär det bättre lönsamhet från dag ett.