Lasta mer och tyngre med Antos Loader och Antos Volumer

När det gäller nyttolast och volym är kapaciteten enorm. Med Antos Loader och Antos Volumer har du två specialister till din hjälp. De lastar helt enkelt mer.

Branschspecifika fordonskoncept

Antos från 18 t för distributionstrafik gör dig extra effektiv. För att leva upp till detta också för transporter där vikt och volym är avgörande, har vi utvecklat Antos Loader och Antos Volumer. För speciella arbetsuppgifter kräver speciella verktyg. Eller rättare sagt – speciella bilar.

Antos Loader innebär nyttolastoptimerade dragbilar och jämnlastare som är bland de lättaste inom tung distributionstrafik, med starka och effektiva Euro VI-motorer, individuella förarhytter och en fortsatt hög säkerhetsnivå.

Med Antos Volumer har du dessutom chansen att köra ännu mer effektivt. Som specialister på denna typ av transporter imponerar jämnlastarna med låg ramhöjd och dragbilarna med låg kopplingshöjd. I praktiken innebär detta att lastutrymmet utnyttjas optimalt. Förutom den generösa lastvolymen och den ökade tankvolymen finns också bränslebesparande drivlinekonfigurationer som bidrar till att förbättra driftsekonomin i Antos Volumer.

Kort sagt: Med Antos Loader och Antos Volumer erbjuder Mercedes-Benz kort sagt användningsoptimerade fordonskonfigurationer som gör att du kan köra lönsammare med viktkänsliga eller volymkrävande transporter.