Omfattande lösningar för effektivare transporter

I dag räcker det inte att bara ha sparsamma, tillförlitliga lastbilar för att företag ska kunna uppnå lägre totalkostnader och ökad vinst. Minst lika avgörande för effektiva transporter är säkerheten. Och som komplement till det service och tjänster som kan förbättra den totala driftsekonomin ytterligare – från dag ett och under lastbilens hela livslängd.

Omfattande transporteffektivitet

Man kan göra en hel del för att en lastbil ska bli mer ekonomisk att köra. Vi på Mercedes-Benz vill att du ska kunna utnyttja lastbilens ekonomiska potential fullt ut, och bidrar genom att minska fordonsrelaterade kostnader såsom anskaffningspris, förbrukning, service och reparation. Det gör vi med modern fordonsteknik och servicetjänster som är anpassade exakt efter olika individuella behov. Här får du en detaljerad översikt över vilka åtgärder vi kan erbjuda för att hålla nere dina fordonsrelaterade kostnader ännu mer. Du kan också spara in på kostnader som hänger ihop med själva användningen av bilen. Med ett MercedesServiceCard kan du bland annat spara tid och pengar på vägavgifter. Även FleetBoard främjar en optimerad användning av bilarna och hjälper till att sänka kostnader för personal och administration. Prova själv!

Lönsam totalekonomi

Kombinationen av effektiv, tillförlitlig teknik, ledande säkerhetslösningar och servicetjänster möjliggör sänkta totalkostnader och därmed högre avkastning – för varje kilometer.