Antos – förarhyttsvarianter

Hyttvarianter Antos

Med sex versioner av förarhytten kan Antos för distributionstrafik från 18 t erbjuda lösningar som passar alla, med effektiva arbetsmiljöer och hög användarvänlighet. För kunder som vill ha full påbyggnationslängd är den korta ClassicSpace-hytten förstahandsvalet. Den mellanlånga ClassicSpace-hytten är lämplig för bland annat uppdrag som tar en hel dag och den mellanlånga CompactSpace-hytten med plant tak lämpar sig för biltransportfordon. God översikt och hög nyttolast är fördelar som alla hytterna erbjuder.