Kassel-fabriken

Den nordhessiska staden Kassel ligger mitt i Tyskland – och därmed mitt i Europa. Det centrala läget gör att staden är förbunden med många huvudtrafikleder. En lång tradition av kultur och kompetens Kassel erbjuder sina cirka 200 000 invånare och många gäster ett konst- och kulturutbud som av hävd präglas av stor mångfald.

Kassels industriområde är lika imponerande det. Här finns en teknik- och vetenskapstradition som sträcker sig över 200 år bakåt i tiden. Kassel-fabriken är stadens största industriarbetsgivare.

e-news

Nyhetsbrev

Först med information och nyheter om våra lastbilar!

Facebook

Följ oss på facebook!

Till vår facebook sida.

I Kassel-fabriken finns erfarenheter från lastbilsbyggande som går tillbaka till 1925. Kraven på fordonsaxlar har ökat i takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt. I dag arbetar cirka 3 000 anställda på fabrikens 400 000 kvadratmeter. Som central produktionsanläggning för nyttofordonsaxlar för Daimler AG är denna fabrik världsledande.

Mercedes-Benz Kassel-fabrik tillverkar kompletta systemlösningar av högsta kvalitet för olika nyttofordonstyper som transportbilar, lastbilar, bussar och tunga transportbilar. Dessutom ingår axlar för terrängbilar, påhängsvagnar, släpkombinationer samt kardanaxlar i vårt breda produktprogram.