Skydd av personuppgifter

Den ansvarige som avses i Allmänna dataskyddsförordningen är:

2. Insamling och bearbetning av personuppgifter

3. Användningsändamål

4. Överföring av personuppgifter till tredje part; Social Plugins

5. Utvärdering av användardata; användning av analysverktyg

6. Användningsbaserad information (targeting och retargeting)

7. Säkerhet

8. Rättslig grund för bearbetning

9. Radering av dina personuppgifter

10. Berörda personers rättigheter

c. Invändningsrätt
Du har när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, rätt att göra invändningar mot bearbetningen av personuppgifter som rör dig, som sker på grundval av art. 6 avs. 1 e) GDPR(databearbetning i offentligt intresse) eller art. 6 avs. 1 f) GDPR (databearbetning på grundval av en intresseavvägning). Om du gör en invändning bearbetar vi endast dina personuppgifter om vi kan bevisa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om bearbetningen tjänar hävdandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk.

11. Nyhetsbrev

12. Daimler AG:s centrala åtkomstservice

13. Cookies