Mercedes-Benz riktlinjer för hållbar mobilitet

1. Vi rättar oss efter kraven inom framtidens miljöskydd redan i dag.

2. Vi utvecklar produkter som belastar miljön så lite som möjligt inom sitt respektive marknadssegment.

3. Alla steg i vår tillverkning tar största möjliga hänsyn till miljön.

4. Vi erbjuder våra kunder miljömedveten service och information som bygger på ett miljöriktigt synsätt.

5. Vi strävar efter att ligga i täten världen över vad gäller våra produkters miljöpåverkan.

6. Vi tillhandahåller utförlig information om miljöskydd till våra medarbetare och till allmänheten.