Mercedes-Benz miljöcertifierade modeller

[1] Bilarna ovan är miljöcertifierade enligt ISO-standard TR 14062. Standarden beskriver koncept och aktuella metoder för integrering av miljöaspekter i produktdesign och -utveckling (miljöanpassad produktutveckling).