Säkerhet som grundprincip

Det heltäckande säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz delar in bilsäkerheten i fyra faser.

Mer information

Fas 1: Säker körning

Fas 2: Vid fara

Fas 3: Passagerarsäkerhet

Fas 4: Räddningshjälp

För att minska följdskadorna efter en olycka och för att underlätta räddningsarbetet kan olika åtgärder vidtas beroende på den olyckstyp och svårighetsgrad som systemet registrerat.

  • Motorn kan stängas av automatiskt och bränsletillförseln strypas.
  • Bilens varningsblinkers och nödbelysningen i kupén kan tändas automatiskt för att förhindra följdolyckor och för att underlätta för räddningstjänsten.
  • Om krockkuddarna har lösts ut öppnas sidorutorna automatiskt med ett par centimeter.
  • Dörrarna låses automatiskt upp efter en olycka, vilket gör att de som färdas i bilen lättare kan ta sig ut eller få hjälp utifrån.
  • Bättre räddningsmöjligheter: Mellan skärm och dörr finns kollisionsfogar som gör det lättare att öppna dörrarna efter en frontalkrock.
  • Hjälpande telefonsamtal: Vid en olycka eller ett haveri kan du automatiskt få kontakt med en nödcentral via Mercedes-Benz nödanropssystem.

[1] Förutsättning: internetuppkoppling.

SL

Inspiration

Alla fakta

Rådgivning och köp

Boka provkörning!

Vill du provköra någon av våra bilmodeller? Boka här!

Mercedes-Benz nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev med information och erbjudanden.