Säkerhet som grundprincip

Det heltäckande säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz delar in bilsäkerheten i fyra faser.

Fas 1: Säker körning

Fas 2: Vid fara

Fas 3: Passagerarsäkerhet

Fas 4: Räddningshjälp

För att minska följdskadorna efter en olycka och för att underlätta räddningsarbetet kan olika åtgärder vidtas beroende på olyckans typ och svårighetsgrad. Detta är en viktig del av Mercedes-Benz säkerhetstänkande.

  • Bilens varningsblinkers och nödbelysningen i kupén kan tändas automatiskt för att förhindra följdolyckor och för att underlätta för räddningstjänsten.
  • Om krockkuddarna har lösts ut hissas sidorutorna automatiskt ned ett par centimeter.
  • Motorn kan stängas av automatiskt och bränsletillförseln strypas.
  • Mellan skärm och dörr finns kollisionsfogar som gör det lättare att öppna dörrarna efter en frontalkrock.
  • Dörrarna låses automatiskt upp efter en olycka, vilket gör att de som färdas i bilen lättare kan ta sig ut eller få hjälp utifrån.
  • Mercedes-Benz nödanropssystem kan upprätta kontakt med en larmcentral, antingen manuellt via SOS-knappen eller automatiskt vid registrerad olycka (i kombination med telefonmodulen i bilen).

[1] Förutsättning: internetuppkoppling.

Mercedes-Maybach

Inspiration

Alla fakta

Rådgivning och köp