Säkerhet som grundprincip

Det heltäckande säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz delar in bilsäkerheten i fyra faser.

Fas 1: Säker körning

Fas 2: Vid fara

Fas 3: Passagerarsäkerhet

Fas 4: Räddningshjälp

För att minska följdskadorna efter en olycka och för att underlätta räddningsarbetet kan olika åtgärder vidtas beroende på olyckans typ och svårighetsgrad. Detta är en viktig del av Mercedes-Benz säkerhetstänkande.

  • Tydliga ljussignaler: Bilens varningsblinkers och nödbelysningen i kupén kan tändas automatiskt för att förhindra följdolyckor och för att underlätta för räddningstjänsten.
  • Automatisk ventilering: Om krockkuddarna har lösts ut öppnas rutorna automatiskt något.
  • Bästa möjliga skydd: Motorn kan stängas av automatiskt och bränsletillförseln strypas.
  • Bättre räddningsmöjligheter: Mellan skärm och dörr finns kollisionsfogar som gör det lättare att öppna dörrarna efter en frontalkrock.
  • Lätt att öppna: Dörrarna kan låsas upp automatiskt efter en olycka, vilket gör att de som färdas i bilen lättare kan ta sig ut eller få hjälp utifrån.
  • Hjälpande telefonsamtal: Vid en olycka eller ett haveri kan du automatiskt få kontakt med en nödcentral via Mercedes-Benz nödanropssystem. Allt som behövs är en ansluten mobiltelefon.

[1] Förutsättning: internetuppkoppling.

S-Klass Sedan

Inspiration

Alla fakta om nya S-Klass Sedan

Rådgivning och köp