Säkerhet som grundprincip

Det heltäckande säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz delar in bilsäkerheten i fyra faser.

Fas 1: Säker körning

Fas 2: Vid fara

Fas 3: Passagerarsäkerhet

Fas 4: Räddningshjälp

För att mildra följdskadorna efter en olycka och för att underlätta räddningsarbetet kan olika åtgärder vidtas beroende på olyckans typ och svårighetsgrad.

  • Motorn kan stängas av automatiskt och bränsletillförseln strypas.
  • Bilens varningsblinkers och nödbelysningen i kupén kan tändas automatiskt för att förhindra följdolyckor och för att underlätta för räddningstjänsten. Om krockkuddarna har lösts ut hissas sidorutorna automatiskt ned ett par centimeter.
  • Dörrarna låses upp automatiskt efter en olycka, vilket gör att de som färdas i bilen lättare kan ta sig ut eller få hjälp utifrån.
  • Mellan skärm och dörr finns kollisionsfogar som gör det lättare att öppna dörrarna efter en frontalkrock.
  • Vid en olycka eller ett haveri kan du automatiskt få kontakt med en nödcentral via Mercedes-Benz nödanropssystem. Allt som behövs är en ansluten mobiltelefon.

[1] Förutsättning: internetuppkoppling.

S-Klass Coupé

Inspiration

Alla fakta om S-Klass Coupé

Rådgivning och köp

Boka provkörning!

Vill du provköra någon av våra bilmodeller? Boka här!

Mercedes-Benz nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev med information och erbjudanden.