AMG högprestandabilar med storstilad körkultur

Driving Performance – sportig körning med AMG i generna

Bilderna kan visa produkter som har ändrats i efterhand.

[1] Angivna värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp har beräknats enligt föreskrivna mätmetoder (§ 2, punkt 5, 6, 6a i EnVKV, energimärkning för personbilar, i dess gällande lydelse). Uppgifterna avser inte ett specifikt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan ska endast användas som jämförelse mellan olika fordonstyper. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå som ger högre vikt, däckdimension och eventuell svensk standardutrustning, kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

S-Klass Cabriolet

Inspiration

Alla fakta om S-Klass Cabriolet

Rådgivning och köp