Säkerhet som grundprincip

Det heltäckande säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz delar in bilsäkerheten i fyra faser.

Fas 1: Säker körning

Fas 2: Vid fara

Fas 3: Passagerarsäkerhet

Fas 4: Räddningshjälp

För att minska följdskadorna efter en olycka och för att underlätta räddningsarbetet kan olika åtgärder vidtas beroende på den olyckstyp och svårighetsgrad som systemet registrerar.

  • Bilens varningsblinkers och nödbelysningen i kupén kan tändas automatiskt för att förhindra följdolyckor och för att underlätta för räddningstjänsten.
  • Motorn kan stängas av automatiskt och bränsletillförseln strypas.
  • I händelse av en olycka kan Mercedes-Benz nödanropssystem avsevärt förkorta tiden det tar för räddningstjänsten att infinna sig på olycksplatsen. Dataöverföringen sker över mobilnätet via en kommunikationsmodul med eget sim-kort. Nödanropssystemet är alltså oberoende av om det finns en fungerande mobiltelefon, eftersom denna kan vara skadad eller urladdad. Dörrarna kan låsas upp automatiskt. Dessutom finns det kollisionsfogar mellan skärm och dörr som gör det lättare att öppna dörrarna efter en frontalkrock.

[1] Förutsättning: internetuppkoppling.

Mercedes-AMG GT

Roadster

Inspiration

Alla fakta om nya Mercedes-AMG GT

Rådgivning och köp