Säkerhet som grundprincip

Det heltäckande säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz delar in bilsäkerheten i fyra faser.

Fas 1: Säker körning

360°-kamerasystem (ingår i Parkeringspaket, svensk standard)

BAS PLUS med vägkorsningsassistent (tillval)

Aktiv parkeringsassistent (svensk standard)

Fas 2: Vid fara

Aktiv bromsassistent

Aktiv bromsassistent med vägkorsningsassistent (tillval)

PRE-SAFE® Plus (tillval)

Förebyggande passagerarskydd PRE-SAFE® (tillval)

Fas 3: Passagerarsäkerhet

Fas 4: Räddningshjälp

För att minska följdskadorna efter en olycka och för att underlätta räddningsarbetet kan olika åtgärder vidtas beroende på den olyckstyp och svårighetsgrad som systemet registrerar.

  • Bilens varningsblinkers och nödbelysningen i kupén kan tändas automatiskt för att förhindra följdolyckor och för att underlätta för räddningstjänsten.
  • Om krockkuddarna har lösts ut hissas sidorutorna automatiskt ned ett par centimeter.
  • Motorn kan stängas av automatiskt och bränsletillförseln strypas.
  • Mellan skärm och dörr finns kollisionsfogar som gör det lättare att öppna dörrarna efter en frontalkrock.
  • Dörrarna låses automatiskt upp efter en olycka, vilket gör att de som färdas i bilen lättare kan ta sig ut eller få hjälp utifrån.
  • I händelse av en olycka kan Mercedes-Benz nödanropssystem avsevärt förkorta tiden det tar för räddningstjänsten att infinna sig på olycksplatsen. Dataöverföringen sker över mobilnätet via en kommunikationsmodul med eget sim-kort. Nödanropssystemet är alltså oberoende av om det finns en fungerande mobiltelefon, eftersom denna kan vara skadad eller urladdad.

[1] Förutsättning: internetuppkoppling.

GLE Coupé

Inspiration

Alla fakta om GLE Coupé

Rådgivning och försäljning

Boka provkörning!

Vill du provköra någon av våra bilmodeller? Boka här!

Mercedes-Benz nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev med information och erbjudanden.