AMG utrustning

Välkommen in i AMG:s fascinerande värld!

Mer information

[1] Angivna värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp har beräknats enligt föreskrivna mätmetoder (§ 2, punkt 5, 6, 6a i Pkw-EnVKV, energimärkning för personbilar, i dess gällande lydelse). Uppgifterna avser inte ett specifikt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan ska enbart användas som jämförelse mellan olika fordonstyper. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå som ger högre vikt, däckdimension och eventuell svensk standardutrustning, kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Värdena varierar beroende på däcken/hjulen.

GLC SUV

Inspiration

Alla fakta om GLC SUV

Rådgivning och försäljning