Mercedes-Benz CLS Coupé - med säkerhet som grundprincip

Mercedes-Benz heltäckande säkerhetskoncept

Fas 1: Säker körning

Fas 2: Vid fara

Fas 3: Vid en olycka

Fas 4: Räddningshjälp

För att minska följdskadorna efter en olycka och för att underlätta räddningsarbetet kan olika åtgärder vidtas beroende på olyckans typ och svårighetsgrad.

  • Motorn kan stängas av automatiskt och bränsletillförseln strypas.
  • Bilens varningsblinkers och nödbelysningen i kupén kan tändas automatiskt för att förhindra följdolyckor och för att underlätta för räddningstjänsten.
  • Dörrarna kan låsas upp automatiskt.
  • Mellan skärm och dörr finns kollisionsfogar som gör det lättare att öppna dörrarna efter en frontalkrock.
  • Lika osannolikt som det är att du och din Mercedes ska drabbas av ett tekniskt fel, lika omfattande är vårt stöd till dig om det ändå skulle inträffa. Via en knapp i bilen kan du få direktkontakt med Mercedes-Benz , som sedan tar hand om resten. Vår tekniska assistans förbereds och skickas ut till dig – oavsett tid på dygnet.
  • För att åtgärder för räddning, bärgning eller bortforsling ska kunna sättas in så snabbt som möjligt efter en olycka vidarekopplas samtalet till Mercedes-Benz kundcenter.
  • Observera även följande: För din säkerhets skull är Mercedes Benz nödanropssystem permanent och automatiskt aktiverat. Alla övriga tjänster tillhandahålls först efter uttryckligt önskemål från dig och kräver att du har godkänt användarvillkoren.
  • Efter att ett nödanrop har upprättats automatiskt eller manuellt via SOS-knappen i bilen kontrollerar larmcentralen om det krävs hjälp på plats. I så fall skickas nödvändiga uppgifter, som GPS-positionsdata, till en offentlig larmcentral inom Europa. 

[1] Förutsättning: internetuppkoppling.

CLS

Inspiration

Alla fakta om CLS

Rådgivning och köp

Boka provkörning!

Vill du provköra någon av våra bilmodeller? Boka här!