Säkerhet som grundprincip

Det heltäckande säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz delar in bilsäkerheten i fyra faser.

Fas 1: Säker körning

Fas 2: Vid fara

Fas 3: Passagerarsäkerhet

Fas 4: Räddningshjälp

För att mildra följdskadorna efter en olycka och för att underlätta räddningsarbetet kan olika åtgärder vidtas beroende på olyckans typ och svårighetsgrad.

  • Motorn kan stängas av automatiskt och bränsletillförseln strypas.
  • Bilens varningsblinkers och nödbelysningen i kupén kan tändas automatiskt för att förhindra följdolyckor och för att underlätta för räddningstjänsten.
  • Dörrarna kan låsas upp automatiskt.
  • Vid en olycka eller ett haveri kan du automatiskt få kontakt med en nödcentral via Mercedes-Benz nödanropssystem.

[1] Förutsättning: internetuppkoppling.

B-Klass

Inspiration

Alla fakta om B-Klass

Rådgivning och köp