Höjdpunkter

Upptäck egenskaper som inspirerar

Fulladdad med energi!

Mercedes me connect – Remote Online-tjänster för B-Klass med eldrift

Radarstyrt system för bromskraftsåtervinning: Ökar komforten, höjer effektiviteten

Laddningssystem: Enkel laddning

ENERGY SPACE och kupékoncept: Plats för fem personer och mycket bagage

Bilderna kan visa produkter som har ändrats i efterhand.

B 250 e: strömförbrukning blandad körning: från 16,6 kWh/100 km

[1], CO2-utsläpp blandad körning: 0 g/km [2]

* Visade funktioner beror på vald utrustning och fordonstyp.

** Räckvidd med eldrift enligt NEDC.

[1] Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 595/2009 i dess gällande lydelse.

[2] Angivna värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp har beräknats enligt föreskrivna mätmetoder (§ 2, punkt 5, 6, 6a i EnVKV, energimärkning för personbilar, i dess gällande lydelse). Uppgifterna avser inte ett specifikt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan ska endast användas som jämförelse mellan olika fordonstyper. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, framför allt däckdimensioner och eventuell svensk standardutrustning, ger högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. För mer information om officiell bränsleförbrukning och officiella specifika CO2-utsläpp hos nya personbilar hänvisar vi till Konsumentverkets webbtjänst: www.bilsvar.se

B-Klass

med eldrift

Inspiration

Alla fakta om B-Klass med eldrift

Rådgivning och köp

Konfigurator