Välkommen till framtiden!

För resan framför oss

Bilderna kan visa produkter som har ändrats i efterhand.

[1] Laddtid 20–100 %, 400 volt/16 ampere.

[2] Laddtid 20–100 %, 230 volt/13 ampere.

[3] Uppgifter om nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 595/2009 i dess gällande lydelse.

[4] Angivna värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp har beräknats enligt föreskrivna mätmetoder (§ 2, punkt 5, 6, 6a i EnVKV, energimärkning för personbilar, i dess gällande lydelse). Uppgifterna avser inte ett specifikt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan ska endast användas som jämförelse mellan olika fordonstyper. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, framför allt däckdimensioner och eventuell svensk standardutrustning, ger högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. För mer information om officiell bränsleförbrukning och officiella specifika CO2-utsläpp hos nya personbilar hänvisar vi till Konsumentverkets webbtjänst: www.bilsvar.se

B-Klass

med eldrift

Inspiration

Alla fakta om B-Klass med eldrift

Rådgivning och köp

Konfigurator

Spänning som drivkraft

Mercedes-Benz nya Wallbox Service