Säkerhet som grundprincip

Det heltäckande säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz delar in bilsäkerheten i fyra faser:

Fas 1: Säker körning

Fas 2: Vid fara

Fas 3: Passagerarsäkerhet

Fas 4: Räddningshjälp

För att minska följdskadorna av en olycka och för att underlätta räddningsarbetet kan olika åtgärder vidtas beroende på olyckans typ och svårighetsgrad. Detta är en viktig del av Mercedes-Benz säkerhetstänkande.

  • Motorn kan stängas av automatiskt och bränsletillförseln strypas.
  • Bilens varningsblinkers och nödbelysningen i kupén kan tändas automatiskt för att förhindra följdolyckor och för att underlätta för räddningstjänsten.
  • Dörrarna kan låsas upp automatiskt.
  • Vid en olycka eller ett haveri kan du automatiskt få kontakt med en larmcentral via Mercedes-Benz nöduppringning Ecall Europa.

[1] Förutsättning: internetuppkoppling.

A-Klass

Inspiration

Alla fakta om A-Klass

Rådgivning och försäljning

A-Klass - Privatleasing

Mercedes-Benz A-Klass Privatleasing - från 2.495 kr/mån

Mercedes-Benz nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev med information och erbjudanden.