Skräddarsydda säten

Skräddarsydda säten

Översikt över sätesoptimeringar:

Förflyttning av sätet ca 50 mm bakåt Höjning av sätet med ca 25 mm