Tourismo K.
Utrustning i överblick.

Ett urval.

Om uppgifterna: Efter senaste redigeringen av dessa uppgifter kan tekniska ändringar ha gjorts. Detta datablad visar endast ett urval av de möjliga utrustningarna. En del specialutrustning påverkar inte det slutliga priset. Kontakta därför Mercedes-Benz-bussförsäljningen om aktuella uppgifter.

Tourismo K / RH

Fascination

Alla fakta

Till bussförsäljning