Travego.
Utrustningen i översikt.

Standardutrustning

[1] Travego

[2] Travego M

[3] Travego L

Om uppgifterna: Efter senaste redigeringen av dessa uppgifter kan tekniska ändringar ha gjorts. Detta datablad visar bara ett urval av de möjliga utrustningarna. Viss extrautrustning är prisneutral. Kontakta därför Mercedes-Benz-bussförsäljningen om aktuella uppgifter.

DesignStudio Travego

Välj färger för interiör och exteriör.