Integro Euro VI. Säkerhetskonceptet.
Säker körning.

Mercedes-Benz integrerade säkerhetskoncept

Integro. Säkerhet från A till Ö.