Nya CapaCity. CapaCity L
Översikt av utrustningen.

Standardutrustning.

Om uppgifterna:

Efter senaste redigeringen av dessa uppgifter kan tekniska ändringar ha gjorts. Detta datablad visar bara ett urval av de möjliga utrustningarna. Viss extrautrustning är prisneutral. Kontakta därför Mercedes-Benz-bussförsäljningen om aktuella uppgifter.

CapaCity

Fascination

Alla fakta