Citaro. Måttstocken.
Översikt över utrustningen.

Standardutrustning.

* vid OM 936-motor

** Motor OM 936 h-motor

[1] Citaro K

[2] Citaro

[3] Citaro G

[4] Citaro G - OM 936 h

Om uppgifterna: Efter senaste redigeringen av dessa uppgifter kan tekniska ändringar ha gjorts. Detta datablad visar bara ett urval av de möjliga utrustningarna. Viss extrautrustning är prisneutral. Kontakta därför Mercedes-Benz-bussförsäljningen om aktuella uppgifter.

Citaro

Fascination

Alla fakta

Bussförsäljning i din närhet