Här får jag vara människa, här stiger jag på.
Nya Citaro. Riktmärket.

Passagerarnas dröm.

Exempel: bilder Citaro Euro 5

Citaro

Fascination

Alla fakta

Bussförsäljning i din närhet