Det bästa för den viktigaste personen ombord.
Citaro. Förarplats.

Passagerarnas bästa skydd är en helt koncentrerad förare. Därför måste förarplatsen vara avskärmad mot störningar och manövreringen vara intuitiv och lätt att nå.  Citaro är även här en trendsättare.

Mercedes-Benz Citaro 2011

Citaro

Fascination

Alla fakta

Bussförsäljning i din närhet