Bus Rapid Transit (BRT).
Flexibla busstrafiksystem över hela världen.

Växande städer, tätare biltrafik och behov av snabba och bekväma persontransporter börjar visa var gränserna går för konventionell kollektivtrafik. Därför väljer många storstäder Bus Rapid Transit (BRT) som en lösning.

Experterna från Daimler Buses stöder och leder dig genom projektets alla faser, från planering till implementering, och hanterar även frågor som drift, finansiering och After-Sales.

  • Ett BRT-system består av en eller flera huvudlinjer som trafikeras tätt av stora bussar. Till dessa kopplas ett antal matarlinjer som betjänar alla delar av staden.
  • Allt efter trafikbelastningen kan olika stora fordon och olika turtätheter tillämpas. Att undvika onödig tomkörning är ett viktigt bidrag till miljön.\r.
  • Biljettköp och biljettkontroll före påstigning gör påstigningen snabbare.
  • Intelligent datorbaserad trafikplanering möjliggör flexibel styrning av totalsystemet.

Kontakt och information

Chef BRT-Team Trafikplanering
Richard Mejia

Tel: +49 711 17 99096
Mobil: +49 160 86 918 85

e-Mail: richard.mejia@daimler.com