Löfte infriat och överträffat.
Citaro Euro VI: 8,5 procent mer sparsam

Resultat