Löfte infriat och överträffat.

Citaro Euro VI: 8,5 procent mer sparsam

Resultat