8,5% lägre bränsleförbrukning.Citaro Euro VI. Det lönar sig.

Löfte infriat och överträffat.

Resultat