Mercedes-Benz bussar med kvalitetsstämpel.
Miljömärket "Blå ängeln"