Mercedes-Benz Advance.

Förlängd garanti från Mercedes-Benz.

Advance – Upp till tre års extra trygghet för dig och din bil.

Med Advance kan du förlänga garantin på din Mercedes-Benz med upp till tre år. När bilen är ny följer automatiskt en nybilsgaranti på två år. Med Mercedes-Benz Advance kan du alltså förlänga denna trygghet till totalt fem år eller fram till att bilen uppnår 20.000 mil.

Fördelar:

  • Bilen tas om hand av en auktoriserad Mercedes-Benz serviceverkstad om den skulle behöva repareras.
  • Om delar skulle behöva bytas ut används endast Mercedes-Benz Originaldelar.
  • Långsiktigt skydd mot oväntade reparationskostnader.
  • Bra för andrahandsvärdet.
  • Gäller hos alla Mercedes-Benz partners i Europa, för dig med en svenskregistrerad bil*.
  • Mercedes-Benz Advance startar när du signerat ditt avtal.
  • 12 månaders går att teckna inom 4 år från första registrering.
  • 24 månaders går att teckna inom 3 år från första registrering.
  • Mercedes-Benz Advance går att teckna när din nybilsgaranti har gått ut, dock senast inom 4 år efter första registrering.
  • I ovanstående fall krävs dock att bilen genomgår en specifik undersökning samt att eventuella fel har åtgärdats.

*Gäller ej fordon för yrkestrafik, taxi, utryckningsfordon, AMG-modeller och utlandsregistrerade fordon.

Serviceavtal

Kontroll och service

Reparation

Information till externa verkstäder