Mercedes-Benz Service24h

Redo för vägarna – dygnet runt

Om du skulle råka ut för ett tekniskt fel eller startproblem under resans gång kan du få hjälp av Mercedes-Benz Service24h, oavsett var i Europa du befinner dig. Du ringer vår servicehotline på 020-78 44 78 (från utlandet +46 8-644 62 76)*, så ordnar vi snabb och professionell hjälp. Service24h står till ditt förfogande 365 dagar om året, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Ofta kan felet avhjälpas direkt på plats. Men skulle det inte vara möjligt ser vi till att bilen transporteras till närmaste Mercedes-Benz-verkstad och ordnar med vidareresa för din del.Du får tillgång till följande servicetjänster:

  • Individuell rådgivning i nödsituationer 
  • Konsultation och diagnos 
  • Inledande hjälpåtgärder 
  • Styrning och koordinering 
  • Behörig personal

* Kostnadsfritt. Ringer du från mobiltelefon kan samtalet vara avgiftsbelagt. I icke anslutna europeiska länder:

+49 (0)69 95307277.

Mobilitetsgaranti