Nya E-Klass All-Terrain

Innovation som ledstjärna

[1] Nya E-Klass All-Terrain finns prel. till beställning fr.o.m. första kvartalet 2017.

[2] Angivna värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp har beräknats enligt föreskrivna mätmetoder (EG-direktiv 715/2007 i dess gällande lydelse). Uppgifterna avser inte ett specifikt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan ska endast användas som jämförelse mellan olika fordonstyper. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå som ger högre vikt, däckdimension och eventuell svensk standardutrustning, kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

E-Klass Kombi

Inspiration

Alla fakta om nya E-Klass Kombi

Rådgivning och köp

Provkör nya E-Klass

Du har inget att vänta på – den måste upplevas.

Mercedes-Benz nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev med information och erbjudanden.